Święto Konstytucji 3 Maja

Dla wszystkich Polaków 3 maja  jest dniem szczególnym.

To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.  Za jej autorów uważa się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, księdza Hugona Kołłątaja oraz marszałka litewskiego – Ignacego Potockiego.

Był to pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulował on zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dzień 3 maja to dla nas okazja, aby mocniej poczuć się Polakami, to dzień, w którym nasze serca biją szybciej, gdy widzimy biało – czerwoną flagę powiewającą na wietrze…