PRZYJMUJEMY ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018!

Szanowni Rodzice! Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Elblągu uprzejmie informuje, że w Oddziałach Przedszkolnych rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do nastepujących grup:
  • grupa 2,5 – 3 latków
  • grupa 3,5 – 4 latków
  • grupa 5-6 latków („zerówka”).
Oferujemy Państwu:
  • bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.
  • możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, języka włoskiego i religii
  • bezpłatną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy szkolnego
  • ciekawy program, liczne wyjścia i wycieczki oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:  objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i zajęciami rewalidacyjnymi oraz opiekę oligofrenopedagoga
W celu zapisania dziecka należy zgłosić się osobiście do Sekretariatu Szkół SPSK w Elblągu przy ul. Saperów 14c.

Istnieje możliwość zapisania dziecka od drugiego semestru roku szkolnego 2016/17!