Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2023/2024.

Grupy przedszkolne:

2,5- 3 latki

4 latki

5 latki

6 latki

Zajęcia dodatkowe i programowe w przedszkolu :

rytmika

 język angielski

 religia

informatyka

gimnastyka korekcyjna

Mocne strony naszego przedszkola:

bezpłatne przedszkola

 zindywidualizowane podejście do dziecka

dbanie o harmonijny rozwój dziecka w sferze: społecznej, emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i duchowej

wyspecjalizowana kadra pedagogiczna

bogata oferta edukacyjna: rytmika, religia, język angielski, język niemiecki, informatyka, robotyka,

gimnastyka korekcyjna, imprezy szkolne, zajęcia na dywanie multimedialnym

zapewnienie zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniami: integracja sensoryczna, rewalidacja, logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologa i pedagoga oraz nauczyciela współorganizującego

udział dzieci w konkursach, akcjach społecznych i projektach

współpraca z lokalnym środowiskiem

wdrażanie do wzajemnego poszanowania, dobrych relacji koleżeńskich i obcowania w grupie

UWAGA!  Zapisu dziecka można dokonywać przez cały rok. Nie prowadzimy rekrutacji przez Platformę Edukacyjną EPED.

karta zgłoszenia przedszkole