RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 2,5 – 3 LATKÓW:

wychowawcy: mgr Kamila Bulkowska, mgr Marta Chrzanowska

pomoc nauczyciela: p. Emilia Tecław

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawa swobodna. 8:00-8:30 Czynności poranne, gimnastyka, zabawy ruchowe integrujące grupę, czynności higieniczne. 8:30- 9:00 Śniadanie, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów. 9:00-9:30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Stworzenie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. 9:30-9:50 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. 9:50-10:00 Czynności samoobsługowe w szatni. 10:00:10:30 Pobyt na powietrzu, zabawy dowolne, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe- dobór zajęć jest uzależniony od pogody i pory roku. 10:30-10:40 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience i przygotowanie do obiadu. 10:40:11:00 Obiad, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz przestrzegania zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków. 11:00-12:20 Leżakowanie, odpoczynek, relaksacja dzieci. 12:30- 16:30 Odbiór dzieci z przedszkola, zabawy swobodne, zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, zabawy na świeżym powietrzu.  

RAMOWY PROGRAM DNIA GRUPY 3-4 LATKÓW

wychowawczyni: mgr Sylwia Lewandowska

pomoc nauczyciela: p. Beata Ostrowska

 
 Godziny Zajęcia dnia
6.30-8.00 Zabawy swobodne.
8.00-8.30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne.
8.30-9.00 Śniadanie. Czynności porządkowo – gospodarcze.
9.00-10.00 Zajęcia programowe. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dzieci. Działania indywidualne, zespołowe, praca z całą grupą.
10.00-11.00 Zabawy swobodne i zorganizowane w ogrodzie lub spacery i wycieczki.
11.00-11.15 Czynności samoobsługowe w szatni. Zabiegi higieniczne.
11.15-12.15 Obiad. Czynności porządkowo-gospodarcze. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków. Zabiegi higieniczne. Odpoczynek, relaksacja.
12.15-12.45 Gry i zabawy dydaktyczne.
12.45-13.30 Podwieczorek. Czynności porządkowo – gospodarcze. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
13.30-16.30 Zabawy swobodne.
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

/ODDZIAŁ ZEROWY/

wychowawczyni: mgr Agnieszka Grabowska

8.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci . Gry i zabawy. Ćwiczenia poranne. 8.30 – 9.00 -Czynności higieniczne przygotowanie do śniadania, modlitwa. Śniadanie. Mycie zębów. 9.00 – 10.00 –  Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. 10.40 – 10.45 – Modlitwa z całą społecznością szkolną. 10.00 – 11.00 –  Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. 11.00 – 11.10 –  Powrót z ogrodu. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. 11.10 – 11.40 –  Obiad. 11.40- 13.00 – Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali.