TRWA REKRUTACJA DO BEZPŁATNYCH SZKÓŁ KATOLICKICH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Szkoły oraz oddziałów przedszkolnych. Istnieje możliwość zapisania dziecka do:
  • przedszkola,
  • „zerówki”,  
  • klasy pierwszej szkoły podstawowej,
  • klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego*
  • klas programowo wyższych szkoły podstawowej i gimnazjum.
Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły pod numerem telefonu   lub osobiście pod adresem ul. Saperów 14c, Elbląg (wejście od strony Szkoły „Medyk”). W Oddziałach Przedszkolnych rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do nastepujących grup:
  • grupa 2,5 – 3 latków
  • grupa 3,5 – 4 latków
  • grupa 5-6 latków („zerówka”).
Zapewniamy: – całkowicie bezpłatną naukę – bogatą ofertę zajęć dodatkowych (koło fotograficzne, tańce, basen, rytmika, grafika komputerowa, język rosyjski, j. włoski, SKS, zajęcia muzyczne i plastyczne) – naukę w małych zespołach klasowych (od 5 do 18 osób w klasie) – opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy – wg potrzeb zapewniamy opiekę surdopedagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty i nauczyciela wspomagającego – bezpłatne zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze – stypendia naukowe dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce – opiekę świetlicową – naukę języków obcych w systemie lektoratowym – bezpłatną rytmikę oraz gimnastykę korekcyjną – możliwość bezpłatnego dojazdu autobusem szkolnym dla uczniów z wybranych miejscowości w okolicach Elbląga *W związku z reformą oświaty Gimnazjum SPSK zostanie przekształcone w liceum ogólnokształcące W celu zapisania dziecka do naszych Szkół lub oddziału przedszkolnego należy zgłosić się do Sekretariatu Szkoły przy ul. Saperów 14c w Elblągu.
Zobacz jak wygląda życie w naszej szkole.