Rekrutacja 2021/2022

 

REKRUTACJA 2021/2022

TRWA REKRUTACJA DO BEZPŁATNYCH SZKÓŁ KATOLICKICH!

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Istnieje możliwość zapisania dziecka do:
 • klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • klas programowo wyższych szkoły podstawowej
Nasze mocne strony:
 • nauka w mało licznych klasach w miłej i przyjaznej atmosferze
 • indywidualizacja kształcenia i pomoc dla uczniów mających trudności w nauce
 • opieka pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga
Zajęcia rozwijające:
 • robotyka od klasy I
 • dla chętnych uczniów nauka gry na instrumentach przez trzy lata (flażolet, pianino)
 • zajęcia świetlicowe od 6.30 do 16.30 (z możliwością wydłużenia nawet do godziny 18)
 • nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i włoskiego od klasy I
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia dodatkowe: dziennikarskie, matematyczne, sportowe, nauka pływania na basenie, zajęcia rekreacyjne na basenie
 • gimnastyka korekcyjna, rytmika (bezpłatnie)
Dla dzieci spoza Elbląga zapewniamy bezpieczny dowóz do szkoły i odwóz z powrotem (okolice Kępek, Jazowa, Janowa, Nowakowa, Kępy Rybackiej, Bielnika Pierwszego oraz Bielnika Drugiego, Kazimierzowa oraz Adamowa)   Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu   (55) 649 12 75, 512 581 255 lub osobiście pod adresem ul. Saperów 14c, Elbląg (wejście od strony szkoły „Medyk”)

Karta Zgłoszeniowa do Szkoły Podstawowej do pobrania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka