Rekrutacja 2023/2024

 REKRUTACJA 2023/2024

TRWA REKRUTACJA DO BEZPŁATNEJ

SZKOŁY KATOLICKIEJ

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Istnieje możliwość zapisania dziecka do:

 • klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • klas programowo wyższych szkoły podstawowej

Nasze mocne strony:

 • nauka w mało licznych klasach w miłej i przyjaznej atmosferze
 • indywidualizacja kształcenia i pomoc dla uczniów mających trudności w nauce
 • opieka pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga

Zajęcia rozwijające:

 • robotyka od klasy I
 • zajęcia świetlicowe od 6.30 do 16.30 
 • nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i włoskiego od klasy I
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia dodatkowe
 • gimnastyka korekcyjna, rytmika (bezpłatnie)

Dla dzieci spoza Elbląga zapewniamy bezpieczny dowóz do szkoły i odwóz z powrotem (okolice Kępek, Jazowa, Janowa, Nowakowa, Kępy Rybackiej, Bielnika Pierwszego oraz Bielnika Drugiego, Kazimierzowa oraz Adamowa)

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu   (55) 649 12 75, 512 581 255

lub osobiście pod adresem ul. Saperów 14c, Elbląg (wejście od strony szkoły „Medyka”)

UWAGA! Zapisu dziecka można dokonywać przez cały rok! Nie bierzemy udziału w rekrutacji przez Platformę Edukacyjną EPED.

karta zgłoszenia do SP