Nauczanie zdalne – informacja.

Szanowni Państwo, decyzją rządu od 26 października do 8 listopada uczniowie klas IV- VIII rozpoczynają naukę w trybie zdalnym. Na chwilę obecną wszystkie lekcje będą odbywały się według planu w trybie on-line na platformie Teams. Czas trwania lekcji to 30 minut + 15 minut pracy własnej. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły według planu, bez zmian pozostaje funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych. Świetlica również pracuje tak jak do tej pory, tj. w godzinach 6.30 – 16.30. Dzieci spoza Elbląga będą tak jak dotychczas dowożone i odwożone ze szkoły. Godzina dowozów pozostaje taka sama, natomiast godziny odwozów ulegają nieznacznym zmianom: poniedziałek oraz wtorek 13.15, środa – 14.10, czwartek i piątek – 13.00. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły.

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Dnia 5 października 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ta piękna tradycja naszej szkoły odbywa się corocznie. W tym roku wyjątkowo ślubowanie na sztandar szkoły odbyło się podczas Mszy św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Elblągu. W tym dniu dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały we współpracy z uczniami klasy II i III program artystyczny – wiersze i piosenki. Następnie zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor  tym samym zapisując się na kartach historii szkoły. Uczniowie otrzymali od Rady Rodziców słodkie rożki (z cukierkami) na osłodzenie początków drogi uczniowskiej, natomiast Pani dyrektor wręczyła każdemu nowemu uczniowi Krzyż Dominikański. Na zakończenie przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego  obdarowali pierwszoklasistów prezentami wykonanymi własnoręcznie. Uroczystość miała charakter podniosły i świąteczny dla wszystkich, którzy wzięli w niej udział.

XXII Pielgrzymka Szkół i Przedszkoli SPSK

Droga Wspólnoto Szkolna i Przedszkolna! W imieniu Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – Pani Marii Chodkiewicz oraz własnym chciałabym zaprosić całą Wspólnotę naszej placówki do uczestnictwa duchowego z wykorzystaniem zdalnego przekazu internetowego z Jasnej Góry: www.youtube.com/watch?v=49Uowry7Ewsna XXII Pielgrzymkę Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, która odbędzie się w dniu liturgicznego święta Matki Bożej Bolesnej – 15.09.2020 r. Nasze duchowe bądź osobiste pielgrzymowanie do Matki Jasnogórskiej rozpocznie się 15 września o godz. 20.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego. Po Apelu Jasnogórskim rozpocznie się w duchowej łączności czuwanie przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej. Podczas czuwania nasza Szkoła i nasze Oddziały Przedszkolne zostaną zawierzone Opiece Matki Bożej. Bardzo prosimy o włączenie się w wielką wspólnotową modlitwę przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i Królowej naszych serc. Będę się modlić za naszą Wspólnotę Szkolną. Dyrektor Szkoły Małgorzata Rysicka

Uwaga Rodzice! Ważna informacja!

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie wychowawcom Waszych dzieci do dnia 16.05.2020r. (sobota) do godziny 12:00 informacji dotyczącej potrzeby zapewnienia opieki Państwa dziecku w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3. Dzisiaj wieczorem wychowawcy przekażą Wam wszystkie niezbędne dokumenty, które należy wypełnić, by dziecko mogło powrócić do placówki. Wszystkie Państwa wnioski o objęcie dziecka opieką będą rozpatrzone 18.05.2020r. Proszę śledzić naszą stronę na Facebooku oraz stronę szkoły, ponieważ na bieżąco będziemy informować Państwa o dalszym postępowaniu związanym z otwarciem naszej placówki. Na obecną chwilę rozważane jest otwarcie szkoły ( klasy 1-3) i przedszkola od dnia 25.05.2020r. W wyjątkowej sytuacji oddziały przedszkolne zostaną otworzone od 20.05.2020r. po wcześniejszej weryfikacji Państwa wniosków.

Z poważaniem Dyrektor szkoły Małgorzata Rysicka

Informacja na temat uruchomienia opieki przedszkolnej.

Drodzy Rodzice!

 W związku z dalszym ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 oraz szczególną troską o zdrowie Państwa, Waszych dzieci oraz naszych Pracowników zwracamy się z prośbą o przemyślenie możliwości pozostawienia dzieci w domach. Jeżeli mogą Państwo to prosimy o korzystanie z zasiłków proponowanych przez Rząd.

W szczególnych wypadkach prosimy o zgłaszanie dzieci do Oddziałów Przedszkolnych do dnia – 04.05.2020 r., do poniedziałku.Prosimy o zgłoszenie dzieci do Dyrektora szkoły na adres mailowy spsk.elblag@gmail.com. Informujemy,iż ilość dzieci w grupach będzie ograniczona a pierwszeństwo mają dzieci Rodziców czynnych zawodowo wymienionych w wytycznych GIS, MZ i MEN, tj.: – pracowników systemu ochrony zdrowia – służb mundurowych – pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Jednocześnie informujemy o tym, że: -dziecko musi być całkowicie zdrowe, -w rodzinie dziecka nie może być osób objętych izolacją lub kwarantanną z powodu zachorowania na COVID-19.

Ewentualne podania o opiekę nad dzieckiem można składać drogą elektroniczną na adres spsk.elblag@gmail.com – wtedy zostanie przeprowadzona weryfikacja wg wytycznych GIS, MZ i MEN.

Dyrektor Szkoły – Małgorzata Rysicka

Święto Konstytucji 3 Maja

Dla wszystkich Polaków 3 maja  jest dniem szczególnym.

To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.  Za jej autorów uważa się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, księdza Hugona Kołłątaja oraz marszałka litewskiego – Ignacego Potockiego.

Był to pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulował on zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dzień 3 maja to dla nas okazja, aby mocniej poczuć się Polakami, to dzień, w którym nasze serca biją szybciej, gdy widzimy biało – czerwoną flagę powiewającą na wietrze…

Czytaj dalej