Historia szkoły

„Starajcie się być dla wszystkich ludzi światłem,

 które oświeca drogi ziemskiego bytowania”

Jan Paweł II 

Rys historyczny Szkoły Podstawowej SPSK w Kępkach. 

            Geneza szkoły związana jest niewątpliwie z Janem Marią Vanneyem , św. Proboszczem z Ars. Moje spotkanie z tą postacią nastąpiło podczas pielgrzymki do St. Petersburga, w czasie której zetknęłam się z lekturą dotyczącą szczegółowej bibliografii Jana Marii Vanneya. W wyjątkowy, głęboko duchowy sposób zostałam zafascynowana tą osobliwością.

Ars mała wioska w sercu regionu w Dombes znana jest na całym świecie dzięki swojemu świętemu pasterzowi Janowi Marii Vanneyowi, znanemu jako święty proboszcz z Ars.

„Ten ubogi i pokorny kapłan został pasterzem wszystkich proboszczów świata. Jest dla wszystkich krajów nieporównywalnym wzorem w sprawowaniu posługi i świętości posługującego zarazem” powiedział Jan Paweł II.

Jan Maria Vanney był człowiekiem głębokiej modlitwy i jedności z Bogiem. Dawanie Boga ludziom i ludzi Bogu we Mszy Świętej stało się szybko sensem Jego życia i pasterskiej posługi. Nieustannie niepokoił się o to, by każdy mógł zasmakować radości poznania Boga i miłowania Go. Był kapłanem konfesjonału, w którym pod koniec swojego życia spędzał aż 17 godzin dziennie, żeby pojednać ludzi z Bogiem i między sobą. Śpieszył wiernym na ratunek, pomagał im w uśmierzaniu cierpień i ran, tak by każdy mógł być wolny i szczęśliwy. Zakładał sierocińce i szkoły, pomagał najuboższym i chorym. Mottem Jego życia i pracy było słynne powiedzenie w czasie spotkania z małym pastuszkiem:

„Ty mi wskazałeś drogę do Ars, ja Ci wskażę drogę do nieba”

Uważam , że współcześni pedagodzy powinni być wierni temu zamysłowi i w codziennej pracy realizować przesłanie proboszcza z Ars.

Jakież było moje zaskoczenie, kiedy po roku pielgrzymując do Ars spotkałam założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie. Dowiedziałam się , że toczą się trudne rozmowy związane z powstaniem nowej szkoły katolickiej w Kępkach. Inicjatorkami okazały się, Pani Prezes Violetta Błasiak i Pani Dyrektor Maria Chodkiewicz. Opiekunem Duchowym i sprawcą idei powstania szkoły jest ksiądz Ryszard Półtorak, opiekun duchowy Seminarium w Elblągu – kapłan, przewodnik pątników między innymi do St. Petersburga i Ars. Ten który zaraził mnie miłością do Marii Jana Vanneya.

Ku mojemu zaskoczeniu po przyjeździe do Elbląga dowiedziałam się, że w Nowym Dworze Gdańskim od miesięcy trwa walka o założenie katolickiej szkoły podstawowej. Pierwsze rozmowy podjęte były już jesienią 2009 roku.  Rodzice wówczas wraz z proboszczem parafii udali się w podróż do Częstochowy celem spotkania się z zarządem SPSK i przedstawienia próby odnośnie założenia szkoły. Droga była długa i żmudna.  W walkę zaangażowani byli rodzice, mieszkańcy Kępek, a szczególnie ksiądz proboszcz parafii, Maksymiliana Marii Kolbe w Kępkach – dr Mariusz Pietrzykowski. Jego determinacja wynikająca z potrzeby pogłębiania duchowości wśród parafian, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, osobiste, głębokie zaangażowanie doprowadziły do realizacji podjętego działania.

31 sierpnia 2010r. o godzinie 15.45 powołano setną szkołę w Polsce SPSK jako Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kępkach – Typ szkoła niepubliczna. Ze strony władz państwowych akt powołania szkoły podpisał z-ca burmistrza p. Stanisław Juszczyk, przy aprobacie Burmistrza Gminy Nowego Dworu Gdańskiego p. Tadeusza Studzińskiego. Jakież było moje zdziwienie, iż obdarzono mnie takim wielkim zaufaniem proponując objęcie funkcji dyrektora szkoły, mnie, skromnemu emerytowanemu nauczycielowi. Przez kilka dni głęboko zastanawiałam się nad objęciem tej trudnej i jakże odpowiedzialnej funkcji. Jestem przekonana, że decydujący wpływ na podjęcie mojej decyzji miało spotkanie z proboszczem z Ars i jego przesłanie o potrzebie wskazywania ludziom Drogi.

            Szkołę organizowaliśmy od podstaw zatrudniając dwunastu nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, dojeżdżającymi głównie z Elbląga oraz trzech pracowników obsługi. Utworzono oddział przedszkolny, pięć klas szkoły podstawowej, zorganizowano dowóz dzieci z okolicznych wiosek: Władysławowa, Adamowa, Janowa, Kępy Rybackiej, Bielnika Drugiego, Stobnej, Kępin Małych i Kępek. Wiele trudu i wysiłku organizacyjnego wymagało przystosowanie zaniedbanych sal do nauki, wyposażenie w podstawowe pomoce dydaktyczne, zorganizowanie żywienia dzieci, zapewnienie technicznych warunków bezpieczeństwa pracy placówki. Nieocenioną pomocą służył ks. Proboszcz, rodzice oraz nauczyciele.

Pierwsze dni funkcjonowania szkoły były bardzo trudne. Przystąpiliśmy niezbędnych remontów, porządkowania sal i otoczenia szkoły. Dzięki inicjatywie i pomocy ks. Proboszcza teren szkoły został w znacznej części ogrodzony nowym, estetycznym płotem. Zmodernizowano i wyremontowano salę wielofunkcyjną w tym gimnastyczną. Wymieniono część okien i drzwi główne do szkoły. Utworzono nową, po kapitalny remoncie, salę do informatyki wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Aktualnie, w sposób planowy odbywają się wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. Ponadto w szkole organizowane są wszystkie uroczystości religijne, państwowe i okolicznościowe. Dbając o rozwój duchowy i pogłębianie duchowości lekcje rozpoczynają się każdego dnia krótką modlitwą prowadzoną przez uczniów poszczególnych klas. Codzienna, systematyczna praca przynosi satysfakcję formacji szkolnej i pierwsze sukcesy w konkursach plastycznych, oraz  religijnych, nasze Jasełka pt ”Szukam Drogi” zdobyły III miejsce w XIII Powiatowym Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowej w Nowym Dworze Gdańskim.

Cieszy fakt, że działania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze szkoły są wysoko oceniane przez rodziców, co przekłada się na zwiększającą się ilość uczniów.