Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor PSP SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu

mgr Ewa Grobelna

Wicedyrektor PSP SPSK im. św. Franciszka z Asyżu

mgr Agnieszka Szczepańska

 

Nauczyciele:

Agnieszka Zamor – edukacja wczesnoszkolna

Barbara Podworska – edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kamieńska – język polski

Anna Szawara – język polski

Tomasz Dłuszczkowski – język angielski

Agnieszka Winczewska – język angielski

Katarzyna Szwemińska – chemia, fizyka

Łukasz Pacholski – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Mariusz Różański – geografia

Patrycja Zalewska – matematyka

Włodzimierz Wawro – technika, informatyka

ks. Kamil Mikołajczyk – religia

Jacek Kowalski – religia

Anna Duszak – muzyka

Ewa Grobelna – plastyka

Patrycja Świerczewska – język włoski, nauczyciel współorganizujący

Małgorzata Rysicka – język niemiecki

Marzena Kosińska – filozofia

Grażyna Chrostek – Żugaj – przyroda, biologia

Monika Grabowska – wychowanie fizyczne

Marta Grędzińska – nauczyciel współorganizujący, pedagog specjalny

Paweł Niemczuk – nauczyciel współorganizujący

Barbara Malec – nauczyciel współorganizujący, wychowanie do życia w rodzinie

Anna Łobocka – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel świetlicy

Marta Jakubowska – nauczyciel współorganizujący, pedagog specjalny

Roman Szocik – nauczyciel współorganizujący, nauczyciel świetlicy

Jolanta Pruszak – nauczyciel biblioteki

Nikola Walczak – logopeda

Katarzyna Smeja – Skulimowska – pedagog szkolny

Ewelina Gołębiewska – psycholog szkolny

Patrycja Sudoł – edukacja przedszkolna

Beata Hrymajło – edukacja przedszkolna

Sylwia Lewandowska – edukacja przedszkolna

Olga Lipska – edukacja przedszkolna

Anna Adamowicz – nauczyciel współorganizujący

Bohdan Majer – nauczyciel współorganizujący