Sówki

NAZWA GRUPY:  SÓWKI

WYCHOWAWCA GRUPY:  Sylwia Lewandowska

HARMONOGRAM DNIA GRUPY

 • 6.30 – 7.00 Grupa mieszana. Zabawy dowolne, indywidualne lub w małych zespołach, kontakty okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci.
 • 7.00 – 8.30 Stosowanie form grzecznościowych. Zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach. Gimnastyka. 8.30 – 9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • 9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu przedszkolnego.
 • 9.30 – 10.00 Zabawy swobodne, według zainteresowań dzieci. Czynności organizacyjno – porządkowe.
 • 10.00 – 10.30 Pobyt na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy na świeżym powietrzu.
 • 10.30 – 11.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, opiekuńcze i samoobsługowe. Obiad. Rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się sztućcami.
 • 11.00 – 12.30 Leżakowanie, odpoczynek, relaksacja dzieci.
 • 12.30 – 12.45 Ubieranie, zabiegi higieniczne w łazience.
 • 12.45 – 13.00 Podwieczorek.
 • 13.00 – 16.30 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Porządkowanie sali. Odbiór dzieci z przedszkola.

ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH ·

 • Religia (środa, piątek)
 • Rytmika (poniedziałek, czwartek)

PROGRAMY EDUKACYJNE, W KTÓRYCH GRUPA BIERZE UDZIAŁ

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – ,,Serdeczna karteczka”

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PODRĘCZNIKI JAKIE SĄ REALIZOWANE W GRUPIE

,,Rozwój – wychowanie – edukacja” – program wychowania przedszkolnego DZIECIAKI W AKCJI; Autorki: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha; Wydany przez Nowa Era Sp.zo.o · Podręczniki – ,,Dzieciaki w akcji”