Sówki

NAZWA GRUPY:  SÓWKI

WYCHOWAWCA GRUPY:  Sylwia Lewandowska

Podsumowanie lutego:
02.02.2023r. – Święto Matki Bożej Gromnicznej. zajęcia w sali. pogadanka.
14.02.2023r. Walentynki- wykonanie pracy plastycznej, pogadanka.
16.02.2023r. – Tłusty Czwartek- oglądanie filmu edukacyjnego, wykonanie kart pracy.
21.02.2023r – Dni otwarte SPSK- zajęcia warsztatowe MAŁA MOTORYKA,
kreatywność.
22.02.2023r. – Środa Popielcowa , wykonanie zadań z prenumeraty Staś.
Dodatkowo grupa SÓWKI:
– realizacja następujących bloków tematycznych (W karnawale; Mroźne krainy; Płynie Wisła, płynie)
– nauka popularnego tańca warmińskiego ,,Pofajdok
– ,,Krakowiaczek jeden – zabawy ruchowe przy ,,Krakowiaku
– nauka piosenki pt. ,,JAK TEN PIECHUR
– nauka piosenki pt. ,,Pingwin –  wspólne zabawy i pląsy z piosenką
– zapoznanie się z fragmentem opowiadania Cz. Centkiewicza ,,Anaruk, chłopiec z Grenlandii
– zabawy z mapą fizyczną Polski
– nauka wiersza T. Plebańskiego ,,Nasza Wisła
– zapoznanie z legendami pt. ,,Smok Wawelski, ,,Wars i Sawa