Oświadczenie Dyrekcji Publicznych Szkół SPSK w Elblągu

Elbląg, 12 lutego 2016 r.

 

Oświadczenie Dyrekcji

Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu

W związku z licznymi publikacjami prasowymi i internetowymi dotyczącymi ewentualnego przekazania przez Radę Miejską w Elblągu budynku przy ulicy Saperów 14b Elbląskiemu Towarzystwu Budownictwa Socjalnego tzw. ETBS na cele budownictwa mieszkalnego informujemy, iż niektóre media nieprawidłowo zilustrowały artykuł zdjęciem budynku przy ul. Saperów 14c, w którym mieści się siedziba Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu. Takie działania wprowadzają w błąd czytelników w/w artykułów, a przede wszystkim rodziców uczniów naszych Szkół.

 Przekazanie budynku na cele mieszkaniowe nie dotyczy jednak budynku przy ul. Saperów 14c, w którym znajdują się placówki SPSK.  Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu w dalszym ciągu prowadzą rekrutację do przedszkola, oddziału zerowego, klas I-VI oraz klas I-III gimnazjum.

p.o. Dyrektor Publicznego Gimnazjum SPSK w Elblągu

Tomasz Dłuszczakowski

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Elblągu

Agnieszka Szczepańska

oświadczenie 001