Trwa rekrutacja do Publicznych Szkół SPSK w Elblągu na rok szkolny 2016/2017!

TRWA REKRUTACJA DO BEZPŁATNYCH SZKÓŁ KATOLICKICH!

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I GIMNAZJUM SPSK W ELBLĄGU

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Szkoły.

Istnieje możliwość zapisania dziecka do przedszkola, zerówki,  klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także klas programowo wyższych!

Informacji udziela Sekretariat Szkoły pod numerem telefonu   lub osobiście pod adresem ul. Saperów 14c, Elbląg (wejście od strony Szkoły „Medyk”).

Zapewniamy:

– całkowicie bezpłatną naukę

– bogatą ofertę zajęć dodatkowych (koło fotograficzne, tańce, basen, rytmika, grafika komputerowa, język rosyjski, SKS, zajęcia muzyczne i plastyczne)

– naukę w małych zespołach klasowych (od 5 do 18 osób w klasie)

– opiekę psychologa i logopedy

– dzieciom z orzeczeniami i deficytami zapewniamy opiekę surdopedagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty i nauczyciela wspomagającego!

– bezpłatne zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze

– stypendia naukowe

– naukę języków obcych w systemie lektoratowym

– możliwość bezpłatnego dojazdu autobusem szkolnym dla uczniów z wybranych miejscowości w okolicach Elbląga

Dyrekcja Publicznych Szkół

SPSK w Elblągu