Sprzątanie Świata

Tegoroczne hasło akcji „Sprzątanie świata” brzmiało „Podaj dalej …drugie życie odpadów”, a jej celem – inicjowanie działań zmniejszających negatywny wpływ na nasze środowisko.

Młodzież wraz z opiekunami bardzo aktywnie włączyła się w praktyczne działanie – sprzątano okolice stadionu w miasteczku szkolnym oraz okoliczne posesje osiedli mieszkaniowych.

Po zakończeniu akcji uczniowie z poczuciem dobrze wykonanego zadania powrócili na lekcje.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak wspaniałe zaangażowanie w akcję sprzątanie świata.