Życzenia Świąteczne

 

„Wszyscy zostaliśmy wezwani,

aby wyjść na świat

jako misjonarze,

niosąc wszystkim ludziom

i każdemu środowisku

orędzie Bożej Miłości”

Papież Franciszek, 19.12.2016 r.

 

W Adwencie Roku Duszpasterskiego „Idźcie i głoście” kierujemy oczy ku Betlejem, gdzie w pełni czasu Słowo stało się Ciałem.

W tej Tajemnicy, z Maryją i Józefem, podejmujemy nasze wyjście na świat jako misjonarze Bożej Miłości.

Niech zatem ten czas oczekiwania będzie czasem przygotowania naszych serc na przyjęcie Chrystusa Zbawiciela, który jest naszą nadzieją.

Życzymy, by Boskie Dzieciątko Jezus błogosławiło na każdy dzień, by – tak jak tego pragnie Pan – sercem przyjąć misję niesienia wszystkim ludziom orędzia Bożej Miłości.

Życzymy, aby czas świętowania Bożego Narodzenia stał się okazją do refleksji nad pięknem i wartością życia oraz naszego powołania, a Wcielone Słowo niech oświeca nas jako misjonarzy również w 2017 roku.

 

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej

i Publicznego Gimnazjum SPSK w Elblągu

Elbląg, Boże Narodzenie 2016 r.