Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2014 roku o godz. 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami. Podczas spotkania rodzice otrzymają informację o proponowanych ocenach śródsemestralnych.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor szkoły i grono pedagogiczne