Zaproszenia na zebrania Rodziców i Opiekunów Uczniów.

  Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK
  im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu
  Serdecznie Zaprasza
  Rodziców i Opiekunów Uczniów klasy pierwszej
  na spotkanie informacyjne z Wychowawcą,
  Nauczycielami i Dyrekcją.
  Spotkanie odbędzie się dnia 25 sierpnia 2020r.
  o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.
  Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK
  im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu
  Serdecznie Zaprasza
  Rodziców i Opiekunów najmłodszej grupy przedszkolnej
  na spotkanie informacyjne z Wychowawcami i Dyrekcją.
  Spotkanie odbędzie się dnia 27 sierpnia 2020r.
  o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.

  Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK
  im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu
  Serdecznie Zaprasza
  Rodziców i Opiekunów naszych Przedszkolaczków z Zerówki,
  z grupy Pięciolatków i Czterolatków
  na spotkanie informacyjne z Wychowawcami i Dyrekcją.
  Spotkanie odbędzie się dnia 24 sierpnia 2020r.
  o godz. 16.30 w salach przedszkolnych.
  Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK
  im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu
  Serdecznie Zaprasza
  Rodziców i Opiekunów naszych Uczniów z klasy II, III, IV i V
  na spotkanie informacyjne z Wychowawcami,
  Nauczycielami i Dyrekcją.
  Spotkanie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020r.
  o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.
  Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK
  im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu
  Serdecznie Zaprasza
  Rodziców i Opiekunów naszych Uczniów z klasy VI, VII i VIII
  na spotkanie informacyjne z Wychowawcami,
  Nauczycielami i Dyrekcją.
  Spotkanie odbędzie się dnia 1 września 2020r.
  o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.