Zaproszenia na zebrania Rodziców i Opiekunów Uczniów.

    Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu Serdecznie Zaprasza Rodziców i Opiekunów Uczniów klasy pierwszej na spotkanie informacyjne z Wychowawcą, Nauczycielami i Dyrekcją. Spotkanie odbędzie się dnia 25 sierpnia 2020r. o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.
    Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu Serdecznie Zaprasza Rodziców i Opiekunów najmłodszej grupy przedszkolnej na spotkanie informacyjne z Wychowawcami i Dyrekcją. Spotkanie odbędzie się dnia 27 sierpnia 2020r. o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.
    Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu Serdecznie Zaprasza Rodziców i Opiekunów naszych Przedszkolaczków z Zerówki, z grupy Pięciolatków i Czterolatków na spotkanie informacyjne z Wychowawcami i Dyrekcją. Spotkanie odbędzie się dnia 24 sierpnia 2020r. o godz. 16.30 w salach przedszkolnych.
    Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu Serdecznie Zaprasza Rodziców i Opiekunów naszych Uczniów z klasy II, III, IV i V na spotkanie informacyjne z Wychowawcami, Nauczycielami i Dyrekcją. Spotkanie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020r. o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.
    Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu Serdecznie Zaprasza Rodziców i Opiekunów naszych Uczniów z klasy VI, VII i VIII na spotkanie informacyjne z Wychowawcami, Nauczycielami i Dyrekcją. Spotkanie odbędzie się dnia 1 września 2020r. o godz. 16.30 na auli w budynku szkoły.