Wywiadówka dla rodziców 5 maja 2011 godz. 17:00

W najbliższy czwartek tj. 5 maja 2011 o godz. 17:00 odbędzie się

comiesięczne spotkanie rodziców z wychowawcami klas. W trakcie spotkania

rodzice dowiedzą się o postępach w nauce swoich dzieci.

Obecność obowiązkowa.

W imieniu wychowawców serdecznie zapraszam.

Elżbieta Giedroyć

Dyrektor Szkoły