Wystawa poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych

Na prośbę Dyrekcji Publicznego Gimnazjum SPSK w Elblągu Pan Poseł na Sejm RP Jerzy Wilk wypożyczył i udostępnił naszej placówce wystawę pt. „Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, którą można obejrzeć w sali 109 (aula Szkoły Podstawowej SPSK) od 11 do 21 kwietnia.

Młodzież i dzieci uczące się w Szkołach SPSK będą również uczestniczyć w lekcji historii związanej z Żołnierzami Wyklętymi zorganizowanej przez historyków pracujących w naszych szkołach – p. Adelę Świertę oraz p. Mirosława Myszkiera.

Tomasz Dłuszczakowski – Dyrektor Gimnnazjum SPSK