Wyjątkowa oferta zajęć dodatkowych w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Elblągu

Publiczne Gimnazjum SPSK w Elblągu posiada wyjątkową ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Od roku 2015/2016 młodzież Publicznego Gimnazjum SPSK w Elblągu ma możliwość uczestniczenia bezpłatnie w następujących zajęciach:
– taniec
– język rosyjski
– język hiszpański
– grafika komputerowa
– przedsiębiorczość (zajęcia w języku angielskim i niemieckim)
– dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego (trening piłki nożnej)

W ramach obowiązkowego przedmiotu zajęcia artystyczne uczniowie mają możliwość dokonania wyboru spośród następujących modułów:
– fotografia
– zajęcia plastyczne
– chór
– dziennikarstwo

Klasa pierwsza i druga uczy się języka angielskiego jako obowiązkowego w systemie lektoratowym!

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK mogą uczestniczyć w następujących zajęciach dodatkowych:
– koło fotograficzne
– koło języka niemieckiego
– koło szachowe
– dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego
– basen
– zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty z j. angielskiego.

Młodzież i dzieci uczące się w Szkołach SPSK objęci są opieką logopedy i psychologa szkolnego, opieką świetlicową, a także wg potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi i korekcyjno-kompensacyjnymi.