Wycieczka do Experymentarium w Gdyni

Dnia 10.v.2011 odbyła sie wycieczka do Experymentarium w Gdyni. Udział w niej brali wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej. Opiekę na uczniami sprawowali ich wychowawcy i nauczyciele uczący w danym dniu. Uczniowie brali czynny udział w różnego rodzaju experymentach prowadzonych przez obsługę. Wszystkim się bardzo podobawło ( jak to na wycieczkach bywa )  zgodnym chórem twierdzili, że za krótko.