„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – zapraszamy do udziału w akcji.

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Elektrośmieci można przynosić najpóźniej do 15 marca! Elektrośmieci wielkogabarytowe najlepiej ostatniego dnia.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce.docx (1) (3) (1)