Wewnątrzszkolne badanie umiejętności po klasie 3

28 i 29 maja uczniowie kl III przystąpili do badania swoich wiadomości i umiejętności. Celem badania jest sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz przygotowanie uczniów do pisania badania umiejętności i wiadomości na zakończenie nauki  w szkole podstawowej.

Uczniowie pisali dwie części testu : humanistyczny i matematyczno – przyrodniczy.