Terminy przerwy świątecznej i ferii zimowych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK i Publicznego Gimnazjum w Elblągu zawiadamia, iż  przerwa świąteczna trwa  od 23 grudnia do 31 grudnia 2016 r. 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z powyższym uczniowie przychodzą do Szkoły dnia 2 stycznia 2017 roku (poniedziałek).

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie zimowe dla województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2016/17 trwają od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r. W związku z powyższym uczniowie wracają do Szkoły dnia 6 lutego 2017 roku (poniedziałek).

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm