Szkolny Konkurs Fotograficzny „Piękno zimowych krajobrazów”

Drodzy Uczniowie, zachęcamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym. Regulamin

i zasady konkursu znajdują się poniżej. Życzymy powodzenia:)

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  „PIĘKNO ZIMOWYCH KRAJOBRAZÓW”

  1. CELE KONKURSU: rozwijanie umiejętności obserwacji świata, wdrażanie uczniów do nabywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów, popularyzacja fotografii jako kreatywnego spędzania wolnego czasu.
  2. TEMATYKA PRAC: zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego przyrodę w okresie zimowym – fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np. las, ogród, ulice, pola), ale również dyscypliny sportowe  czy inne zajęcia związane z tą porą roku. Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni.
  3. UCZESTNICY: uczniowie klas I-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu.
  4. WARUNKI UCZESTNICTWA: w konkursie uczestniczy każdy uczeń, który dostarczy organizatorowi pracę (max. 1 zdjęcie) o tematyce konkursowej w formie: zapisu fotografii w pliku JPG. Na adres e-mail: su.spsk.elblag@gmail.com Prace przesłane na podany adres powinny być opatrzone tytułem: konkurs fotograficzny – imię i nazwisko ucznia, klasa.

  1. TERMINY:

dostarczenie prac: do 24 stycznia 2021r.

rozstrzygnięcie konkursu: 26-27 stycznia 2021r.

ogłoszenie wyników: 28 stycznia 2021r.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: nadesłane prace będą oceniane przez Jury konkursowe, które wybierze trzy najlepsze zdjęcie w dwóch kategoriach: klasy I-III, klasy IV – VIII; lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz FB, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  2. NAGRODY: przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac.
  3. ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu w Elblągu.