Szanowni Państwo!

Pragniemy przedstawić Państwu nasze grono pedagogiczne, które zajmuje się edukacją dzieci w naszej szkole. Pragniemy, aby nauczyciele byli do Państwa dyspozycji i służyli radą i pomocą.

To dzięki nim Państwa dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju każdego dziecka.

DYREKCJA:

mgr Tomasz Dłuszczakowski – DYREKTOR SZKOŁY

mgr Romualda Howaniec – WICEDYREKTOR SZKOŁY

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr Katarzyna Mazurkiewicz – religia

mgr Górecka Aleksandra- język angielski

mgr Bulkowska Kamila – wychowanie

mgr Cydzik Andrzej – wychowanie fizyczne

mgr Gadaj Kamila – język angielski

mgr Grobelna Ewa – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Grabowska Agnieszka – wychowanie przedszkolne

mgr Grzanowski Stanisław – matematyka

mgr Howaniec Romualda –  terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjna

mgr Czyżyk Paulina – psycholog

mgr Jarmoła Aleksandra – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

mgr Iwanicka Iwona – przyroda

mgr Chrzanowska Marta – wychowanie przedszkolne, pedagog specjalny, specjalista terapii w zakresie spektrum autyzmu

ks. mgr  Jakubowski Łukasz – religia

mgr Marta Jakubowska – nauczyciel wspomagajacy, rewalidacja, surdopedagog specjalista terapii w zakresie spektrum autyzmu

mgr Malec Barbara – religia, wdż, oligofrenopedagog

mgr Tomasz Kończak – nauczyciel wspomagający

mgr Świerta Adela – historia

mgr Wawro Włodzimierz –  zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

mgr Zieniewicz Aleksandra – język polski, terapia pedagogiczna

mgr Kochanowska Patrycja – j. włoski

mgr Szawara Karolina – matematyka, wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Adam Grzanowski – nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Sylwia Lewandowska – wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Koksa- logopeda

mgr Małgorzata Rysicka – język niemiecki

mgr Chadaj Anna- rytmika

Loeffelbajn Danuta- gimnastyka korekcyjna

mgr Rusiecka Katarzyna- matetmatyka

mgr inż. Szwemińska Katarzyna – chemia

mgr inż. Grzebiński Maciej – fizyka

mgr Różański Mariusz – geografia

mgr Kondraczuk Agnieszka- doradca zawodowy

mgr Hrymajło Beata – wychowawnie przedszkolne

mgr Katarzyna Smeja-Skulimowska – pedagog szkolny, plastyka, wychowawca świetlicy szkolnej