Święto patronalne – 8 grudnia 2020

Zapraszamy do wysłuchania konferencji ksa dra Krzysztofa Czapli SAC z okazji Święta Patronalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.