Śródroczne spotkanie z rodzicami

W dniu 22 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 odbędzie się śródroczne spotkanie z rodzicami.
W trakcie spotkania otrzymacie Państwo informację na temat osiągnięć dzieci w nauce w I semestrze.
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne