Sprawdzian szóstoklasisty

UWAGA!

5 kwietnia 2016 r. (wtorek) w dniu sprawdzianu szóstoklasisty zajęcia dla uczniów GIMNAZJUM  odbędą się planowo.

W związku ze sprawdzianem szóstoklasisty dn. 5 kwietnia 2016 r. roku zajęcia lekcyjne dla klas I-V SP nie odbędą się. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. 

Sprawdzian szóstoklasisty rozpoczyna się o godzinie 9:00. Prosimy o przybycie uczniów klas szóstych najpóźniej o godzinie 8:00.

Dyrektor Gimnazjum SPSK w Elblągu

mgr Tomasz Dłuszczakowski