Spotkanie z poezją.

„Spotkanie z poezją” pod takim hasłem 9.11 2016r odbyło się spotkanie integracyjne rodziców z oddziałów przedszkolnych. Celem spotkania było uwrażliwienie na piękno oraz możliwość integracji dzieci, rodziców i nauczycieli wszystkich grup przedszkolnych. Przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności taneczne i recytatorskie przed Panią wicedyrektor szkoły – p. R. Howaniec oraz swoimi rodzicami. Wspaniałe występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, radosnej i przyjaznej atmosferze. Kolejne takie spotkanie za rok.