Spotkanie z dr Mieczysławem Guzewiczem

W dniu 21 października odbyło się spotkanie z dr Mieczysławem Guzewiczem. O godz. 13:00 odbył się wykład dla młodzieży gimnazjalnej zaś o godz. 17:00 spotkanie z rodzicami.

Temat wykładu dla młodzieży był związany z Dekalogiem, a w szczególności                           z przykazaniem o kłamstwie i pożądaniu. Pan Guzewicz przytaczał świadectwa swoich uczniów, którzy doświadczyli w swoim życiu Boga.

Podczas spotkania z rodzicami nasz Gość mówił o świadomym rodzicielstwie, o kwestii wychowania dzieci przez rodziców. To oni powinni swoim życiem i postawą wskazywać drogę do zbawienia, mówić o wartościach chrześcijańskich i je wskazywać.

20141021_145225

Oba wykłady były niezwykle interesujące. Po zakończeniu spotkań zarówno młodzież jak     i rodzice podchodzili do pana Guzewicza, aby porozmawiać z nim indywidualnie, a także umówić się na rozmowy telefoniczne.

20141021_145244 Mieczysław Guzewicz, ur. w roku 1959, od 28 lat żyjący w małżeństwie, ojciec trojga dzieci. Doktor teologii biblijnej, członek –konsultor Rady d/s Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji d/s Rodziny. Pracuje jako katecheta z I LO we Wschowie. Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci, cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje, konferencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców.