Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Przedszkolnymi zawiadamia rodziców, którzy złożyli podanie o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i zerowego, iż wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie.

Podział dzieci według grup przedszkolnych zostanie opublikowany dnia 19 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Elblągu.

Informacje dotyczące wyprawki obowiązującej dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału zerowego zostaną podane na spotkaniu z wychowawcą 1 września 2016 roku.

Z poważaniem,

mgr Tomasz Dłuszczakowski

wicedyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Elblągu