Rekolekcje Wielkopostne 2013

Objawienia Fatimskie

Poznaję Pana Jezusa oczami Maryi

Poznawać Pana Jezusa, to przypatrywać się Jego Matce 

i Ją naśladować

List pani Prezes Violetty Błasik do uczniów i nauczycieli na rozpoczęcie rekolekcji Wielkopostnych.

  Rozpoczął się kolejny okres w roku kościelnym – czas Wielkiego Postu. W tym czasie przypominamy, jak Jezus przez 40 dni pościł na pustyni, rozważamy Jego Mękę i Śmierć, by przygotować się do najważniejszych świąt chrześcijańskich – Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przypominają nam o tych wydarzeniach nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Kolor szat liturgicznych jest w tym okresie fioletowy.

W szkole dzisiaj rozpoczynamy święty czas Wielkopostnego skupienia, poprzez które chcemy przygotować się do przeżywania największych i najświętszych wydarzeń z życia Pana Jezusa i Kościoła – Zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym roku szkolnym podczas zajęć w okresie Adwentu poznawaliśmy Maryję – Matkę Jezusa. Patrzyliśmy oczami Pana Jezusa na Maryję Niepokalanie Poczętą, Jego ukochaną Matkę, poznawaliśmy jak Pan Jezus słucha i szanuje Swoją Mamę. Jednocześnie odkryliśmy, że w chwili śmierci na Krzyżu Pan Jezus daje nam Maryję za Matkę, by Ona kochała nas jako swoje dzieci, by uczyła nas miłości do Niego, do drugiego człowieka i do nas samych. Od tamtego momentu Maryja jest Matką każdego z nas, a my Jej dziećmi. Maryja – nasza Mama troszczy się o nas, upomina nas, przypomina to, co jest ważne, przestrzega i napomina, abyśmy wybierali dobro, a unikali zła. Mówi to, kiedy ukazuje się w Lourdes św. Bernardetcie, w Fatimie – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, w La Salette – Melanii i Maksyminowi. We wszystkich tych objawieniach Maryja prosi                   o modlitwę różańcową. Dlaczego Maryja zaprasza nas do różańca? –  bo wie, że rozmyślając o tajemnicach różańca poznamy lepiej życie Pana Jezusa, nauczymy się rozmawiać z Panem Jezusem, myśleć jak On, wybierać to, co On by wybrał, modlić a nawet nieść z Panem Jezusem własny krzyż. Poprzez różaniec możemy pomagać Jezusowi i Maryi zbawiać dusze swoją i innych, wypraszać wszelkie łaski. 

Obecnie przez te trzy dni chcemy lepiej poznawać Pana Jezusa poprzez patrzenie                 na Jego Matkę, przyglądanie się Jej życiu, jej wyborom, Jej miłości do Syna. A o całym życiu Jezusa i Maryi na ziemi opowiada różaniec. Spróbujmy iść z Maryją i Jezusem przez tajemnice różańcowe, aby tak jak Maryja stawać się podobnym do pana Jezusa, tzn. świętym.

Dzień 1

Myśleć jak Pan Jezus

Cele pierwszego dnia rekolekcji to:

– Poznanie przesłania Maryi w Fatimie

– Spełnianie próśb Matki Bożej w życiu codziennym

– Ukazanie, że Maryja chce mnie nauczyć myśleć jak Pan Jezus.

– Uświadomienie, że do myślenia jak Pan Jezus, potrzebne jest poznanie Go w Ewangelii

i w modlitwie różańcowej.

Dzień 2

Postępować tak jak Pan Jezus

Cele drugiego dnia rekolekcji

– Poznajemy Jezusa i Jego Matkę na kartach Ewangelii.

– Ukazanie, że nie zawsze postępuję tak jak Pan Jezus uczyniłby na moim miejscu.

– Uświadomienie, że Maryja pomoże mi postępować tak jak Pan Jezus.

Dzień 3

Modlić się i cierpieć z Maryją

Cele trzeciego dnia rekolekcji

– Uczymy się poznawać misję którą miała Maryja na Ziemi – każdego dnia.

– Ukazanie, że Pan Jezus modlił się i cierpiał, aby nas zbawić.

– Uświadomienie, że przez modlitwę i przyjmowanie tego, co mnie spotyka pomagam

Maryi w ratowaniu grzeszników.

– Ukazanie, że misja Maryi polegająca na dawaniu Chrystusa światu jest nadal aktualna.

– Uświadomienie, że jeśli chcę dawać Chrystusa światu, to muszę w tym naśladować Maryję.

W tym dniu jak co roku odbędzie się również Droga Krzyżowa wałami Nogatu oraz Msza Święta.