Przerwa świąteczna w szkole.

Informujemy, że przerwa świąteczna w naszej szkole będzie trwała od 22.12 do 31.12.2014 roku.

Dni 2 i 5 stycznia 2015 roku są również dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci, które przyjdą do szkoły. Dzieci te będą objęte opieką świetlicową.

Prosimy rodziców o zgłaszanie do wychowawców informacji na temat czy dzieci będą uczestniczyły ww. zajęciach w dniach 2 i 5 stycznia.