Poświęcenie Szkoły Podstawowej i przedszkola w Kępkach

W dniu 4 października 2011 roku w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kępkach odbyła się uroczystość, podczas której dokonano długo wyczekiwanego poświęcenia placówki przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Elbląskiej Księdza Jana Styrnę.

W obchodach wzięli udział zaproszeni goście – zastępca burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego p. Tomasz Szczepański, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański p. Stanisław Juszczyk, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu Ksiądz Ryszard Półtorak,  Ksiądz Antoni Mikielewicz – proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim, sołtys wsi Kępki p. Henryk Brzozowski, Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Violetta Błasiak, Pani Dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz. W ich obecności, a przede wszystkim Rodziców i Uczniów naszej szkoły odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły i przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Maksymiliana Marii Kolbego, która zakończyła się odczytaniem przez Panią Dyrektor aktu zawierzenia szkoły, pracowników i uczniów Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej. Następnie wszyscy obecni przeszli do budynku szkoły, gdzie Pani Dyrektor powitała gości krótkim przemówieniem, a uczniowie z okazji tego wydarzenia przedstawili program artystyczny specjalnie na ten dzień przygotowany, przedszkolaki zaśpiewały Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi piosenkę pt. „Taki duży, taki mały”. Goście nagrodzili gromkimi brawami występujących, po czym głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych, Pani Prezes Violetta Błasiak oraz Pani Dyrektor Maria Chodkiewicz.

Po części artystycznej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Styrna dokonał uroczystego poświęcenia klas, korytarzy i innych pomieszczeń budynku szkoły.

Na zakończenie obchodów wszystkich zaproszonych gości uraczono wyśmienitym poczęstunkiem.