Pierwszy Dzień

Niektórzy po raz kolejny rozpoczęli rok szkolny, lecz są i tacy dla których to po raz pierwszy szkoła otwiera swoje drzwi. Pierwszoklasiści z przejęciem oczekiwali na rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. 3 września przywitaliśmy szkołę Mszą świętą, a następnie pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Przywitaniom nie było końca przybyli nowi nauczyciele oraz nowi uczniowie. Ciekawie zapowiada się ten rok szkolny dla uczniów kl. VI, którzy to mają przed sobą pierwszy egzamin w życiu. Szkoła, także po raz pierwszy przystąpi do egzaminu po kl. VI. Wszystko przed nami. W tym roku pod hasłem: „Z Jezusem w ramionach Maryi”