Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Dnia 5 października 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Franciszka z Asyżu odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ta piękna tradycja naszej szkoły odbywa się corocznie. W tym roku wyjątkowo ślubowanie na sztandar szkoły odbyło się podczas Mszy św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Elblągu.
W tym dniu dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały we współpracy z uczniami klasy II i III program artystyczny – wiersze i piosenki. Następnie zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor  tym samym zapisując się na kartach historii szkoły. Uczniowie otrzymali od Rady Rodziców słodkie rożki (z cukierkami) na osłodzenie początków drogi uczniowskiej, natomiast Pani dyrektor wręczyła każdemu nowemu uczniowi Krzyż Dominikański.

Na zakończenie przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego  obdarowali pierwszoklasistów prezentami wykonanymi własnoręcznie.

Uroczystość miała charakter podniosły i świąteczny dla wszystkich, którzy wzięli w niej udział.