Organizacja pracy Szkół 2 maja 2016 r.

W dniu dzisiejszym Sekretariat Publicznych Szkół SPSK w Elblągu czynny jest w godzinach od 9 do 11:00.
 
Szkoła pełni dyżur w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlica).
 
2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
mgr Tomasz Dłuszczakowski
Dyrektor Szkoły