Oferta Publicznych Szkół SPSK w Elblągu

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjciół Szkół Katolickich  w Elblągu dbają o integralny rozwój każdego ucznia poprzez  kontakt indywidualny jako najwłaściwszy i najskuteczniejszy środek wychowawczy, poprzez formację duchową uczniów, formację moralną, kulturową  i społeczną. Katolicki charakter szkoły zapewnia wsparcie w integralnym rozwoju własnej osobowości, wychowanie patriotyczne, które cechuje szacunek dla innych kultur i narodów oraz odkrywanie obecności Boga i jego działania w otaczającym świecie.

Nasi uczniowie przez cały rok szkolny objęci są formacją i opieką duchową, uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, a w miesiącu czerwcu biorą udział w pielgrzymce szkół SPSK z całej Polski do Częstochowy. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich organizuje również „wakacje z Bogiem”, na które mogą wyjechać wszyscy chętni uczniowie.

Nasze szkoły dają możliwość nauczania czterech języków obcych w gimnazjum oraz dwóch w szkole podstawowej. Ponadto oferujemy naukę podstaw przedsiębiorczości w języku angielskim i niemieckim. Dodatkowo zwiększyliśmy 1 godz. zajęć wychowania fizycznego na trenig piłki nożnej.

W gimnazjum nauczamy filozofii, ucząc mądrości, która prowadzadzi do dobrych wartosci życia. W ramach zajęć technicznych uczymy grafiki komputerowej, natomiast na zajęciach artystycznych ćwiczymy grę aktorską,  uczymy gry na gitarze i śpiewu, a także prowadzimy zajęcia z fotografiki.

W szkole podstawowej mamy oddziały przedszkolne dla dzieci trzy i cztero letnich oraz pięcio  i sześcio letnich. W każdym z tych oddziałów jest nauka języka angielskiego, rytmiki i religii.

Nauka we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Elblągu, jak również w oddziale przedszkolnym i w „zerówce” jest bezpłatna. Najlepsi uczniowie mogą otrzymać stypendium naukowe w wysokości 100 zł miesięcznie, a dzieciom dojeżdżającym z wybranych miejscowości z okolic Elbląga zapewniamy bezpłatny dowóz autobusem szkolnym.

Szkoły SPSK gwarantują rodzicom zapewnienie doskonałej opieki nad dziećmi, wsparcie w trudzie wychowania dorastającego dziecka, ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców, specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, naukę w sprzyjających rozwojowi małych grupach klasowych (klasy w  szkołach SPSK w Elblągu w roku szkolnym 2014/2015 liczyły od 7 do 17 uczniów). Gwarantujemy życzliwą współpracę służącą dobru dziecka.

Szkoła proponuje uczniom lekcje wychowania fizycznego na basenie i hali sportowej, staranne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i kolejnych etapów edukacji, miłą i przyjazną atmosferę, szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych (nauka gry na gitarze, zajęcia fotograficzne, wokalne), możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań: historycznym, filmowym, szachowym, chemicznym i sportowym, a także pomoc uczniom słabszym w ramach zajęć wyrównawczych.

Nauka w SPSK to nie tylko lekcje w salach szkolnych, ale także wyjazdy krajowe i zagraniczne w czasie zajęć lekcyjnych i podczas wakacji. W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie byli na wyciecze w Kaliszu i Gnieźnie, uczestniczyli w pielgrzymce szkół SPSK do Częstochowy, zwiedzili Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni.

Trwa rekrutacja do Publicznego Gimnazjum oraz Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Elblągu do oddziału przedszkolnego, „zerówki”, klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Istnieje także możliwość zapisania dziecka do klas programowo wyższych.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły pod numerem telefonu 55 649 12 75 lub 512 581 255 lub osobiście pod adresem ul. Saperów 14c, Elbląg (wejście od strony Szkoły „Medyk”).