Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

   Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  obchodzony jest corocznie 1 marca. To święto państwowe zostało  ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2010r. napisał: „”Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”.

   Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego              i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Za cel stawiali sobie odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej.

`  W naszym kraju z tej okazji organizowane są widowiska patriotyczne. Zapraszamy do oglądania i wysłuchania.