Mały Mistrz

Przystąpiliśmy do Rządowego Programu Mały Mistrz. Zmagania w różnych dziedzinach sportu będą towarzyszyły przez cały rok szkolny, uczniom z kl. I – III.  Na zajęciach sportowych uczniowie klas młodszych będą zdobywały sprawności z różnych dziedzin sportowych. Dzieci otrzymały specjalne dzienniczki sprawności. Zajęcia przeprowadzą p. A. Cydzik oraz p. A Jarmoła.