Informacja dla rodziców!!!

W lutym nie odbędzie się ogólne zebranie rodziców .

Zapraszamy Rodziców na indywidualne rozmowy z wychowawcami, w  miarę potrzeb.