Publiczne Gimnazjum SPSK w Elblągu może posiada wyjątkową ofertę zajęć dodatkowych i wyrównawczych. Od roku 2015/2016 młodzież Publicznego Gimnazjum SPSK w Elblągu ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w następujących zajęciach: – taniec – język rosyjski – język hiszpański – grafika komputerowa – przedsiębiorczość (zajęcia w języku angielskim i niemieckim) – dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego (trening piłki nożnej)
W ramach obowiązkowego przedmiotu zajęcia artystyczne uczniowie mają możliwość dokonania wyboru spośród następujących modułów: – fotografia – zajęcia plastyczne – chór – dziennikarstwo Młodzież objęta jest opieką logopedy i psychologa szkolnego, opieką świetlicową, a także wg potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi i korekcyjno-kompensacyjnymi. Klasa pierwsza i druga uczy się języka angielskiego jako obowiązkowego w systemie lektoratowym! We wszystkich wyżej wymienionych zajęciach nasi uczniowie mogą uczestniczyć bezpłatnie!