Duchowe rozpoczęcie…

Nauczyciele rozpoczęli rok szkolny 2011/2012 od Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie oraz od konferencji metodycznej dla nauczycieli i pracowników szkół SPSK. Jak się okazało mieliśmy w tym dniu swoje bardzo ważne i zaszczytne miejsce. Na owej Mszy św. czytaliśmy Pismo Święte, śpiewaliśmy psalm, przygotowaliśmy modlitwę wiernych.  To wszystko odbyło się 3.09.2011r. Natomiast Msza święta rozpoczynająca obecny rok szkolny na której nasi uczniowie mieli swoje „pięć minut’ odbyła się 5.09.2011 w Kępkach.

Prezentuje zdjęcia z wyjazdu do Górzna oraz ze Mszy św.  w Kępkach.