42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Dzisiaj mijają 42 lata, kiedy to 16 października 1978 roku w Rzymie kolegium kardynalskie wybrało metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę na papieża Kościoła katolickiego. Przyjął on imię Jan Paweł II.

Jan Paweł II nazwany został papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów, był na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Podczas jego 26-letniego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papież Polak dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę. Odbył 144 podróże po Włoszech.

W kl. I -IV na lekcjach plastyki i muzyki obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus Cały Twój. Wspominaliśmy św. Jana Pawła II oglądając bajkę o papieżu Polaku, śpiewając Barkę ulubioną pieśń Karola Wojtyły oraz wykonując prace plastyczne o świętym.

Dodatkowo uczniowie klasy IV zapalili światełko pamięci pod Krzyżem Papieskim w Parku Traugutta.

Św. Janie Pawle II – módl się za nami.