W związku z reformą oświaty Publiczne Gimnazjum SPSK w Elblągu zostanie przekształcone w Liceum Ogólnokształcące.
Wobec powyższego planujemy rekrutację do klas licealnych o następującym profilu:
 • profil językowo-humanistyczny /rozszerzony program nauczania języka angielskiego, niemieckiego lub włoskiego oraz języka polskiego i historii/.
 • profil biologiczno-chemiczny /rozszerzony program nauczania biologii, chemii oraz języka angielskiego/
 • profil matematyczno-fizyczny /rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego/

Profil językowo-humanistyczny przygotowuje do podjęcia studiów filologicznych, prawniczych, historycznych, administracyjnych, politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych oraz lingwistycznych.

Profil biologiczno-chemiczny przygotowuje uczniów do podjęcia studiów medycznych, biologicznych, kosmetologicznych, chemicznych oraz studiów w zakresie ochrony środowiska.

Profil matematyczno-przyrodniczy przygotowuje do podjęcia wszystkich kierunków studiów politechnicznych, inżynierskich i ekonomicznych.

Zapewniamy:
 • profesjonalną kadrę pedagogiczną, w tym wykładowców wyższych uczelni
 • całkowicie bezpłatną naukę
 • doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych
 • zajęcia wyrównawcze z języka obcego w przypadku profilu językowego oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki w przypadku profilu politechnicznego
 • naukę języków obcych w systemie lektoratowym
 • stypendia naukowe dla najlepszych uczniów
 • naukę w małych zespołach klasowych
 • ciekawą ofertę zajęć sportowych (bezpłatna nauka pływania na basenie CRW „Dolinka”, ścianka wspinaczkowa, sekcja tenisa stołowego i piłki nożnej)
 • możliwość bezpłatnego dojazdu autobusem szkolnym dla uczniów z wybranych miejscowości w okolicach Elbląga
Zapisy prowadzi Sekretariat Szkół SPSK w Elblągu, ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg.