Szanowni Państwo! Pragniemy przedstawić Państwu nasze grono pedagogiczne, które zajmuje się edukacją dzieci w naszej szkole. Pragniemy, aby nauczyciele byli do Państwa dyspozycji i służyli radą i pomocą. To dzięki nim Państwa dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju każdego dziecka. DYREKCJA GIMNAZJUM: mgr Tomasz Dłuszczakowski – DYREKTOR SZKOŁY mgr Małgorzata Rysicka – WICEDYREKTOR SZKOŁY GRONO PEDAGOGICZNE mgr Adamowicz Anna – język rosyjski mgr Bakuła Bożena – chemia,  matematyka lic. Iwona Kawałkowska – j. angielski mgr Małgorzata Zamorska – j. angielski mgr Cydzik Andrzej – wychowanie fizyczne mgr Grobelna Ewa – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne mgr inż. Grzebiński Maciej – matematyka, fizyka mgr Giedroyć Elżbieta – bibliotekarz szkolny mgr Jakubowska Marta – surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający mgr Jurewicz Emilia – psycholog szkolny mgr Kamieńska Małgorzata – język polski mgr Kazimierczuk Edyta – biologia ks. mgr Jakubowski Łukasz – religia mgr Kosińska Marzena – filozofia, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne mgr Malec Barbara – wychowanie do życia w rodzinie mgr Myszkier Mirosław – historia, wiedza o społeczeństwie mgr Różański Mariusz – geografia dr Grazyna Chrostek – Żugaj – biologia mgr Wawro Włodzimierz – informatyka, technika, zajęcia artystyczne (fotografia), Koło fotograficzne mgr Violetta Wolter-Bernas – j. włoski